Zatrudnij Ukraińców do pracy w Niemczech

Zatrudnij Ukraińców do pracy w Niemczech

18 maja, 2019 0 przez Doradca Finansowy

Zatrudnienie cudzoziemców (m.in. Ukraińców, Białorusinów, Gruzinów, Rosjan, Mołdawian) w Niemczech. Delegowanie pracowników spoza Unii do działalności w następującym kraju Unii Europejskiej. Polscy pracodawcy są okazja kierowania do lektury za granicą polskich ludzi jak też obywateli nowych państw trzecich niebędących członkami Unii Europejskiej.

Zatrudnij Ukraińców do pracy w Niemczech

Z pomoce na zajęcie lokalnym rynkiem pracy obywateli Ukrainy, wtedy oni są najczęściej delegowanymi do lektury za granicą cudzoziemcami przez naszych pracodawców.

Kierowanie jest dobrą formą wysłania człowieka do innego świecie w sensu czasowego wykonywania pracy w obecnym regionu. Należy przy tym myśleć, iż w wszelkim momencie w jakim pracownik realizuje naszą działalność za granicą obowiązują stawki płacy według niemieckich przepisów (Mindestlohn) a minimalna stawka od 1 stycznia 2019 roku ma 9,19 euro za godzinę pracy brutto dla pracownika delegowanego, przy czym w moc branżach obowiązują wyższe stawki płacy minimalnej np. w dziedziny budowlanej. Aby oddelegować turystę ze wschodu do działalności w Niemczech, wskazane jest zajęcie wizy Vander Elst. Stanowi więc wiza organizowana przez Ambasadę Niemiec w Stolicy. Traktat o byciu Unii Europejskiej (TFUE) określa zasadę swobody oferowania usług mającą prawo przedsiębiorstwa do produkcji swoich usług w drugim państwie członkowski Unii Europejskiej. Przedsiębiorca na tej przyczynie może tymczasowo delegować swoich pracowników bez wymogów uzyskiwania dla nich oddzielnie pozwoleń na produkcję co miałoby miejsce gdyby pracownik samodzielnie chciał osiągnąć zatrudnienie dokładnie w niemczech bez udziału Polskiego pracodawcy. Kraje członkowskie UE wprowadzają wewnętrzne przepisy, które regulują warunki i treści na których pracodawcy innych krajów UE mogą wysyłać swoich pracowników do działalności w ich świecie.

Niemiecka wiza Vander Elst wydawana stanowi w projekcie tymczasowego oferowania usług w Niemczech pracownika, którego do działalności w Niemczech deleguje Polski pracodawca.

Samo uzyskanie wizy stosuje się ze działaniem kilku wymagań:

Obcokrajowiec pragnie być zawartą umowę o rzecz lub zlecenie z Polskim pracodawcą, w kontakcie z obecnym pragnie istnieć zabezpieczony i zarabiać minimum od miesiąca u pracodawcy, który zamierza delegować człowieka do działalności w Niemczech. Wymaga w kontakcie z tym legalnie brać na gruncie Polski, mieć przyzwolenie na produkcję. Konieczny jest dokument organizowany przez Polski ZUS – zaświadczenie A1 poświadczające, że pracownik podlega Polskiemu ustawodawstwu w dziale zabezpieczenia społecznego i co ważne aby wystąpić po te fakty potrzebne jest wcześniejsze udokumentowane zameldowanie w Polsce oraz uzyskanie Polskiego Certyfikatu Rezydencji Podatkowej, który określa kraj w jakim pracownik rozlicza się z osiąganych dochodów.

Uzyskanie wszystkich tych materiałów trwa kilka tygodni także w wypadku braku konieczności uzupełniania braków dla uzyskania któregoś z obowiązujących dokumentów może zamknąć się w ok. 4 tygodniach od momentu zatrudnienia człowieka w Polsce. Ten stan jest jeszcze niezbędny aby udowodnić, że książka w Niemczech nie jest ostatnim celem zatrudnienia pracownika a od razu po zatrudnieniu nie chyba on zostać legalnie wysłany za granicę. Pracownik człowiek jest na określone w Polsce oraz jego rola za granicą ma charakter jedynie tymczasowy także w ramach naszej aktywności w Polsce został kierowany do pisania swoich celów na obszarze Niemiec okazjonalnie np. przez 3 miesiące. Wniosek o wydanie wizy Vander Elst należy po wcześniejszym zapisaniu się online złożyć w Ambasadzie Niemiec w Warszawie wraz z opłatą 75 euro (równowartość w dobrych polskich). Agencja Work Holding za pomoc przy kompletowaniu i tworzeniu wniosku pobiera od pracodawcy dodatkową opłatę za usługę w wysokości 250 zł netto za jakiegoś człowieka.

Agencja Pracy Tymczasowej Work Holding, umożliwia Polskim pracodawcom pomoc we całych formalnościach i funkcjonalne delegowanie swoich pracowników do Robocie w Niemczech. Nasza pomoc jest kompleksowa – od efektywnej oraz dużej rekrutacji gości z boków takich jak Ukraina, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja czy Nasza poprzez konsultacje prawne oraz uwagę w załatwieniu wszystkich obowiązujących w toku delegowania pracowników materiałów i wizy Vander Elst, aż po rozliczanie kadrowo księgowe.

Do wniosku należy dołączyć: dwa projekty w języku niemieckim, aktualne fotografie biometryczne, paszport, udokumentowanie pobytu i sztuce u pracodawcy, umowa pracodawcy z nazwą z drugiego państwa UE, pismo od firmy świadczącej usługi oraz dokument A1 oraz kartę EKUZ.

Pracodawca delegujący ludzi musi również zgłosić ten fakt w niemczech w innych siedzibach w relacji od wielu czynników, które sam mogą wymagać poszczególnego zgłoszenia:

Zollamt – Niemiecki Urząd Celny, na internetowym portalu zgłoszeniowym należy zgłosić delegowanych pracowników wielu branż.

SOKA-Bau – Zgłaszamy pracowników branży budowlanej (i dotyczy elektryków). Niemiecka kasa urlopowa do której należy również odprowadzać składkę na urlop.

Finanzamt – Niemiecki Urząd Skarbowy, BG-Bau – ubezpieczyciel wypadkowy branży budowlanych, Deutsche Rentenversicherung – Ubezpieczenia Społeczne, Urząd meldunkowy (pracownicy siedzący w niemczech ponad 3 miesiące podlegają meldunkowi)

Pracownik delegowany do działalności w Niemczech podlega przepisom w rozmiarze płacy minimalnej według niemieckich przepisów Mindestlohn. Płaca minimalna dzieli się w relacji od części i np. ogólna wartość to przynajmniej 9,19 euro brutto za godzinę pracy jednak dla branży budowlanej wtedy w relacji od kwalifikacji minimum 12,20 euro brutto za godzinę pracy. Niemieckie urzędy jak także jedne firmy do działalności w jakich ludzie są delegowani przykładają dużą rolę do oceny czy pracownicy otrzymują płacę zgodną z niemieckimi przepisami. Na bieżąco badane są płatności wynagrodzenia, listy płac, godziny pracy a nawet polskie deklaracje podatkowe pracowników. Pewną ilość wypłaty dla pracownika można wypłacić a w strukturze ryczałtu czy diety czy w styl niepodlegającą opodatkowaniu.

Mimo zatrudnienia pracownika przez Naszą firmę, pracownikowi delegowanemu przysługuje gwarancja warunków akcji oraz płacy minimalnej według przepisów kraju do jakiego został delegowany, czyli tutaj Niemiec. Pracownikowi przysługuje także urlop w rozmiarze płynącym z przepisów niemieckich.

Zachęcamy do pomocy oraz współpracy zainteresowanych przedsiębiorców i i Niemieckie firmy zainteresowane pracownikami delegowanymi z Lokalnych spółek.

Źródło artykułu Praca dla Ukraińców w Niemczech

0 0 votes
Daj ocenę