Nawet 445 Zł Oparcia Na Zakup Podręczników Dla Młodzieży Niepełnosprawnej

Nawet 445 Zł Oparcia Na Zakup Podręczników Dla Młodzieży Niepełnosprawnej

30 kwietnia, 2020 0 przez Doradca Finansowy

Nawet 445 Zł Wsparcia Na Zakup Podręczników Dla Młodzieży Niepełnosprawnej Rząd finalizuje prace nad programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w strukturze dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Tym jednocześnie program obejmie lata 2020-22, i jego budżet wyniesie 54 mln zł. Projekt uchwały Rady Ministrów w ostatniej sytuacji zaopiniuje Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego na najkrótszym posiedzeniu (obiegowym) 30 kwietnia.

Projekt uchwały rządu dotyczy dofinansowania zakupu podręczników dla niemowlęta i młodzieży niepełnosprawnej w nowych trzech latach szkolnych.
Z dofinansowania będzie mogła wziąć młodzież z niepełnosprawnościami, zawierająca się w naukach ponadpodstawowych (zarówno kształcenia wszystkie i pewne).
Łączna pula wsparcia wyniesie 54 mln zł, czy po jakiś 18 mln zł rocznie, wypłacanych ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w strukturze dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-22, jaki jest uchwalić Radę Ministrów, nie jest kolejny. W latach byłych stanowił on teraz tworzony na zasadzie przyjmowanej corocznie uchwały.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w strukturze dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-22, jaki jest uchwalić Radę Ministrów, nie jest kolejny. W latach byłych stanowił on teraz tworzony na zasadzie przyjmowanej corocznie uchwały.

Teraz lecz w kontraktu z tym, że wysokość dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych czy ćwiczeniowych nie zamieni się, a prognozy liczby uczniów niepełnosprawnych uprawnionych do zdobycia uwadze są stabilne, Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję o zmianie formuły programu z jednorocznej na trzyletnią – czytamy w oparciu.

Nie zmieniły się nawet kwoty wsparcia, dlatego obradujący Zespół ds. Edukacji Tradycji i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego nie miał co do niego wyższych opinii i dobrze go zaopiniował.

– Na etapie konsultacji mieliśmy małe pytania i pretensji do zaproponowanych rozwiązań, a po ich uzupełnieniu na najwyższym oddziale w porządku obiegowym wydaliśmy pozytywną opinię – mówi Anna Grygierek, burmistrz Strumienia, współprzewodnicząca zespołu.

Nazywa to, iż na ustalonym na 30 kwietnia posiedzeniu KWRiST projekt zostanie uznany.

Program istotny, jednak bez zmian

Projekt uchwały Rady Ministrów określa wysokość dofinansowania zakupu podręczników również do kształcenia ogólnego, kiedy i wprawiania w urzędach, w niniejszym podręczników do kształcenia specjalnego, zbliżonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. nauki i wychowania, a dodatkowo materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla studentów niepełnosprawnych, uczęszczających do grup ponadpodstawowych. Ramy czasowe? Lata 2020, 2021 i 2022.

Zgodnie z nim dofinansowanie ma mieć:

– do 225 zł – dla studentów z niepełnosprawnością trudną w tytule małym lub całym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do nauki specjalnej ćwiczącej do lekturze;

– do 390 zł – dla studentów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością trudną w tytule lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,
z systemem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi tego rodzaju, uczęszczających do grup branżowych Plus również II stopnia;

– do 445 zł – dla studentów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością trudną w tytule lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, z systemem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi tego rodzaju, uczęszczających do trzyletniego i czteroletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego i pięcioletniego technikum, a dodatkowo klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, uczniów liceum sztuk plastycznych, klas ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas dotychczasowego liceum plastycznego robionych w liceum sztuk plastycznych lub klas dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych robionych w liceum sztuk plastycznych.

zobacz również Nawet 445 zł wsparcia na zakup podręczników dla młodzieży niepełnosprawn

0 0 votes
Daj ocenę