Muzykoterapia Międzyzdroje

Muzykoterapia Międzyzdroje

19 marca, 2019 0 przez Doradca Finansowy

Muzyka jest motywatorem, który daje, że uczniowie chętniej sugerują się oddziaływaniom terapeutycznym. Kiedy wpływ melodii, rytmu, pulsu, określonej barwy dźwięków i okres ich głośności jest miły i przyjemni – mamy do postępowania z muzykoterapią.

Muzykoterapia Barlinek

Ta innowacyjna forma psychoterapii może posłużyć podopiecznym dotkniętym wielorakimi zaburzeniami rozwojowymi, somatycznymi, psychosomatycznymi, kinestetyczno-ruchowymi, intelektualnymi czy społecznymi. W który środek wykorzystać tę technologię w sztuki z dzieckiem niepełnosprawnym?

Muzyka jako sposób terapeutycznego oddziaływania

Wśród nowatorskich metod książki z dzieckiem niepełnosprawnym jeszcze większą renomą zajmuje się muzykoterapia, która ułatwia uczniem w badaniu świata. Terapia grą jest jakimś z faktów terapii kompleksowej chorującej na planu ukierunkowanie ruchu, kształtowanie samoregulacji psychoruchowej, koncentracji uwagi, pamięci, kreatywności i wzrost orientacji czasoprzestrzennej. Ponadto, muzykoterapia umożliwia tłumienie neurotycznych elementów postaw lękowych, konstruktywne ukierunkowanie osobowości dziecka i rozbudzenie jego wrażliwości estetycznej.

zobacz również porównywarka cen lego

Muzykoterapia Barlinek

Wpływ muzyki na system człowieka

Muzykoterapia to strategia psychoterapii wykorzystująca muzykę jako sposób stymulujący rozwój podopiecznego i modyfikujący jego wzięcie. Katarzyna Błaszkiewicz, absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz autorka programu Twórczych Zajęć Muzyczno-Plastycznych, wyjaśnia, iż w konstrukcjach tej drogi wyróżniamy muzykoterapię receptywną (ukierunkowaną i nieukierunkowaną) i aktywną (ćwiczenia muzyczno-ruchowe i słuchowo-głosowe, improwizacje głosem, sportem oraz na instrumentach perkusyjnych, psychodrama, pantomima).

Działania z muzykoterapii podawane w sztuki z uczniem z niepełnosprawnością

Samą z form oddziaływania terapeutycznego w sztuki z dzieckiem z niepełnosprawnością jest koncert muzykoterapeutyczny. W trakcie takich działań podopieczny poddawany jest szeroko pojętej stymulacji polisensorycznej w rozmiarze słuchu, wzroku, dotyku, węchu i stylu. Istotną pracę w ciągu spotkań terapeutycznych pełnią ćwiczenia motoryki średniej i aktywizacja dziecka w dziale kinestetyki. Koncerty muzykoterapeutyczne powinny być wydawane przy uwzględnieniu możliwości percepcji podopiecznego. Dla niemowlęcia z niepełnosprawnością sprzężoną takie zajęcia przybierają formę oddziaływań na pokładzie zmysłowym.

Muzykoterapia Barlinek

W książki terapeutycznej należy akcentować komunikacyjną rolę dźwięków organizowanych przez podopiecznych borykających się z trudnościami w porozumiewaniu się. Warto pamiętać, że rytm, harmonika i melodyka nadają muzyce znaczenie ekspresyjne, zaś intensywność dźwięku, barwa i wibracje mają układ z emocjonalnym oddziaływaniem muzyki na środek. Katarzyna Błaszkiewicz dodaje, że najbardziej ruchliwym czynnikiem w grze jest rytm, który wraz z metrum i tempem kształtuje przebieg ładowań i wyładowań energetycznych, stymulując funkcje psychomotoryczne.

Źródło artykułu Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Barlinek

0 0 votes
Daj ocenę