Kwoty subwencji ogólnej i zyski z tytułu startu w PIT dla gmin, powiatów i województw w pierwszym kwartale 2020 r.

Kwoty subwencji ogólnej i zyski z tytułu startu w PIT dla gmin, powiatów i województw w pierwszym kwartale 2020 r.

30 kwietnia, 2020 0 przez Doradca Finansowy

Kwoty subwencji publicznej i przychody z urzędu udziału w PIT dla gmin, powiatów i województw w głównym kwartale 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało daną o kwotach subwencji ogólnej na 2020 r. dla gmin, powiatów oraz województw i sposobach danych na rachunki jednostek samorządu terytorialnego za pierwszy kwartał 2020 roku. Warto sobie zapamiętać zwłaszcza kwoty dochodów z urzędu PIT, ponieważ w kontekście nieuchronnego wstrząsu w samorządowych finansach potrafi się okazać, że przez pewien czas odpowiednich nie zobaczymy.

Daną o kwotach subwencji ogólnej na 2020 r. dla gmin, powiatów oraz województw i sposobach danych na rachunki jednostek samorządu terytorialnego za pierwszy kwartał 2020 r. Ministerstwo Finansów podało na naszej właściwości internetowej. W opublikowanych zestawieniach podane są kwoty części oświatowej i popularni równoważącej subwencji ogólnej (działanie w I kwartale i układy na pełny rok 2020), dochody JST z urzędu udziału w podatku dobrym z osób fizycznych, a też wpłatach na ilość równoważącą subwencji ogólnej (działanie w I kwartale i układy na pełny rok 2020).

Opublikowane przez resort dane publikujemy w sumy w dziale „multimedia”. W kontekście wywołanego przez epidemię tąpnięcia w ziemi a jego nieuchronnych skutków dla dochodów samorządów, warto zwrócić uwagę na pozyskane poprzez nie w głównym kwartale przychody z PIT (w bieżącym terminie skutki ekonomiczne epidemii dodatkowo nie odnalazłyśmy się w całej rozciągłości, gdyż do połowy marca gospodarka normalnie funkcjonowała), gdyż potrafi się okazać, że osiągnięcie ich na odpowiednim poziomie w następnych kwartałach może żyć wybitnie skomplikowane, czy nawet niemożliwe.

– Tak właściwie to, co się w tej chwili dzieje, przypomina drogę na rowerze, jeżeli ktoś wkłada nam patyk w przednie koło. Nagle lecimy, dodatkowo nie spadliśmy, nic nas ciągle nie boli, tylko za chwilę ten upadek nastąpi – tak obrazowo opisywał tą sytuację prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski.

A to łącząc się tej metafory, przed nieuchronnym upadkiem do budżetu Wrocławia tytułem dochodów PIT w głównym kwartale bieżącego roku trafiło 248,6 mln zł, Bydgoszczy – 87,6 mln zł, Lublina – 88,5 mln zł, Łodzi – 196,8 mln zł, Krakowa – 301,8 mln zł, 1,046 mld zł, Opola – 39,2 mln zł, Rzeszowa – 51,7 mln zł, Białystoku – 73,8 mln zł, Gdańska – 158,6 mln zł, Katowic – 98,4 mln zł, Kielc – 51 mln zł, Olsztyna – 47 mln zł, Zielonej Góry – 195,7 mln zł, Poznania – 203,5 mln zł, Szczecina – 105,8 mln zł.

W połowie lipca powinniśmy jednak dowiedzieć się, jak duży będzie ów prognozowany przez prezydenta Truskolaskiego „upadek”.

zobacz również Kwoty subwencji ogólnej i dochody z tytułu udziału w PIT dla gmin, powiatów i województw w pierwszym kwartale 2020 r.

0 0 votes
Daj ocenę